WYPOSAŻENIE I SPRZĘT LABORATORYJNY
Nabór ofert na wyposażenie i sprzęt laboratoryjny

Toruń dn. 2021.01.04

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7

Prosimy o składanie ofert na dostawę dla nowobudowanego zakładu produkcji kosmetyków naturalnych w miejscowości Łysomice wielofunkcyjnego mieszalnika laboratoryjnego do produkcji kremów.

Urządzenie powinno nadawać się do mieszania, emulgowania, homogenizowania, rozdrabniania i rozpuszczania z wysoką wydajnością przy pojemnościach od 1ml do 12l z możliwością mieszania szeregowego przy współczynnikach przepływu do 20l/min.

Urządzenie powinno być wyposażone w wyświetlacz, który pokarze liczbę obrotów na minutę z nastawą czasu mieszania oraz możliwość automatycznego podnoszenia i opuszczania zespołu mieszającego.

Oferty proszę składać na adres: biuro@domowykosmetyk.pl

do dnia 28.02.2021r