USŁUGI BUDOWLANE

1. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Robót budowlanych

data: 11.02.20

  • Zał. nr 1 Formularz Ofertowy – POBIERZ
  • Zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – POBIERZ
  • Zał. nr 3 Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w stan likwidacji lub upadłości – POBIERZ
  • Zał. nr 4 Zapytanie ofertowe – POBIERZ
  • Zał. nr 5 PZT – POBIERZ
  • Zał. nr 6 Architektura – POBIERZ
  • Zał. nr 7 Konstrukcja – POBIERZ
  • Zał. nr 8 Branża sanitarna – POBIERZ
  • Zał. nr 9 Branża elektryczna – POBIERZ
  • Zał. nr 10 Przyłącze wody – POBIERZ